Servis vymennikov.

Firma METECH s.r.o. zabezpečuje servis výmenníkov rôznych výrobných značiek.


- chemicky čistíme spájkované výmenníky
- chemicky a mechanicky čistíme rozoberateľné výmenníky
- dodávame náhradné dosky a tesnenia k rozoberateľným výmenníkom
- chemicky čistíme rozvodné potrubia.

servisovaný výmenník

METECH, s.r.o.